LOGIN TIL LÆGERNE GISSELMANN & NIELSEN

 


 

 

 

TIDSBESTILLING PÅ HJEMMESIDEN TIL

KONSULTATION MÅ KUN SKE HOS:

DEN / DE LÆGER, DER STÅR PÅ DIT

SUNDHEDSKORT!

 

 

LOGIN TIL LÆGERNE HARTMANN & AHRENSBERG

 


 

 

 

 

 

Hent app´en

Min Læge i App Store eller Google Play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGIN TIL LÆGE HENRIK KJÆRULFF


 

 

 

Med app´en får du blandt andet adgang til:

 • Login: Log ind med NEM ID første gang. Brug pinkode eller touch id bagefter.

 • Din læge: Se adresse, kontaktoplysninger, åbningstider.

 • Lægevagten: Ring til lægevagten i din region (uden for lægens åbningstid)

 • Indbakke: Se dine e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar.

 • Aftaler: Se dine tidligere og kommende aftaler.

 • Henvisninger: Se aktuelle henvisninger fra din læge.

 • Vaccinationer: Se dine udførte og anbefalede vaccinationer.

 • Medicin: Få adgang til Medicinkortet med samme login.

 • Diagnoser: Se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og Diabetes

 

TELEFON: 57 83 30 30

TILGÆNGELIGHED / ÅBNINGSTID

Vi har fået et telefonsystem, som giver bedre telefonisk adgang til lægehuset.

Der er mulighed for på alle hverdage mellem kl. 8.00 - 12.00 at:

 • Anmode om akuttid samme dag
 • Bestille almindelig tid
 • Bestille/forny recepter
 • Ved akut sygdom, er det dermed ikke nødvendigt at ringe i lægens telefontid.

Ved at indtaste dit CRP nr i telefonsystemet, gøres ekspeditionen hurtigere og dermed ventetiden kortere.

ÅBNINGSTID: Lægehuset er åbent alle hverdage fra kl. 8.00-16.00 (Torsdage kl. 8.00-17.00)

BEMÆRK: Huset er lukket for andet end livsvigtige henvendelser torsdage kl 12.30-13.30

Akut sygdom udenfor åbeningstid kontaktes:

Livstruenden sygdom: 1-1-2 (svarer hele døgnet)

Lægevagten: Tlf. 70 15 07 00

Akuttelefonen/Skadestuen: Tlf. 70 15 07 08

Psykiatrisk Skadestue: Slagelse Tlf. 58 53 64 20    Roskilde Tlf. 58 53 75 00   Vordingborg Tlf. 58 53 70 30

Tandpinevagten: Tlf. 29 60 01 11

 

 

TELEFONTIDER

Mandag Kl. 8.00 - 9.00 (GN/LG dog 9-10)
Tirsdag Kl. 8.00 - 9.00 (GN/LG dog 9-10)
Onsdag Kl. 8.00 - 9.00 (GN/LG dog 9-10)
Torsdag Kl. 8.00 - 9.00 (GN/LG dog 9-10)
Fredag Kl. 8.00 - 9.00 (GN/LG dog 9-10)

 

TOLKEBISTAND - LOVÆNDRING

Lovændring pr. 1. juli 2018 vedr. tolkebistand!
Patienter der har boet i Danmark mere end 3 år og som ikke har opnået tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves gebyr for tolkning i forbindelse med konsultationer i Lægehuset på 334 kr. af Region Sjælland (Læs: IKKE Lægehuset!!)

Det er lægen, der vurderer, om der er behov for tolk!

Ved behov for yderligere oplysninger, kan folder afhentes i Lægehuset.

 

 

3 KLINIKKER I ÉN

Lægehuset Rådhusvej er en samarbejds-praksis med 3 selvstændige klinikker:

 • Anne Sofie Hartmann & Rune Ahrensberg + (Udd.læge)
 • Line Gisselmann & Gosia Nielsen + (Udd.læge)
 • Henrik Kjærulff

________________________________________________________________

HUSK ALTID DIT SUNDHEDSKORT NÅR DU HAR TID I LÆGEHUSET!!!

Det  skal køres gennem kortlæseren i venteværelset, da Region Sjælland ønsker elektronisk dokumentation for alle konsultationer. Har du mistet dit sundhedskort bedes du hurtigst muligt anskaffe et nyt via Borgerservice. Du har ikke krav på en konsultation betalt af Sygesikringen, hvis du ikke kan fremvise gyldigt sundhedskort!!!

 

 

VACCINATIONER

INFLUENZAVACCINATION

VACCINATION KAN SKE FRA DEN 1. NOVEMBER 2019 OG FREM TIL D. 15. JANUAR 2020 ......så længe lager haves!  (dog vaccineres gravide i 2. og 3. trimester samt husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter gratis inden 1. marts 2020)

Årets vaccine beskytter både mod den almindelige influenza og H1N1 A-influenza. Vaccinen beskytter de fleste, men ikke alle. Du kan godt få influenza selv om du er blevet vaccineret, men oftest et mildere forløb. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis du tilhører en risikogruppe. Er du i tvivl om du bør vaccineres, så kontakt klinikken via mail eller pr. telefon.

 

Vaccinationer

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt.

g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

6) Gravide i 2. og 3. trimester.  (Gratis vaccination inden 1. marts 2020)

7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering. (Gratis vaccination inden 1. marts 2020)

 

BØRNEVACCINATIONER

Se vores børnevaccinationsprogram HER