MFR, HPV og Influenzavaccination

Børnevaccinationsprogrammet
 

Alder 

Børneundersøgelse 

3 mdr. 

Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-1

5 mdr.

Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-2

12 mdr.

Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-3

15 mdr

MFR 1 

4 år

MFR 2 

5 år

1 difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination

12 år 

 HPV 1 og 2 

 
 

Kvinder 18+ kan vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

HPV-vaccination  

Kan tidligst gives når personen er fyldt 12 år. Personer under 15 år skal have to vacciner for at være dækket. Vaccinerne gives med minimum 5 måneders interval, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt dette ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Personer over 15 år skal have tre vaccinationer for at være dækket. Den 2. vaccine gives almindeligvis 2 måneder efter den første, og den 3. normalt fire måneder efter den anden. Alle tre vacciner bør gives inden for et år.

Se meget mere om HPV vaccination på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk

 

MFR-vaccination

Vaccination for mæslinger, fåresyge og røde hunde gives når barnet er 15 mdr og igen når det er 4 år.

Da der er været udbrud af mæslinger syd for grænsen, samt et mindre udbrud i København, opfordres man til at sørge for at få sine børn vaccineret efter børnevaccinationsprogrammet. Ved tvivl, kontakt lægehuset.


Influenzasæson 2020/2021 - Gratis influenzavaccination!

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod influenza til følgende personer med bopæl her i landet eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler:

1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021.

2) Førtidspensionister.

3) Kronisk syge, efter en lægelig vurdering.

  •  Personer med kroniske lungesygdomme.
  •  Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  •  Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  •  Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  •  Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
  •  Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
  • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
  • Personer med andre alvorlige eller kritiske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Gravide i 2. og 3. trimester. (Dog gratis vaccination inden 1. marts 2021)

5) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og dennes husstandskontakter, efter en lægelig vurdering. (Dog gratis vaccination inden 1. marts 2021)

6) Personaler i sundheds- og plejesektoren.

 

ANDRE END OVENSTÅENDE PERSONGRUPPER VACCINERES MOD PRIVATHONORAR PÅ KR. 200.
 

VACCINERNE HAVES I LÆGEHUSET, OG TID TIL VACCINATION KAN BESTILLES VIA SEKRETÆRERNE DAGLIGT kl. 8-12
 

Rejsevaccination

Hvilke vaccinationer man skal have, afhænger af rejsemål og rejsetype. Læs mere om hvilke vacciner der anbefales på www.ssi.dk/vaccination

Rejsevaccinationer er ikke omfattet af sygesikringen, og er dermed noget man selv skal betale for.

Vi kan tilbyde vejledning i hvilke vaccinationer du har brug for inklusiv recepter og vores sygeplejersker udfører vaccinationer i lægehuset. Vaccinationsgebyret udgør 380 kr.