Sygeplejerskerne i klinikken

 

Sygeplejerskerne træffes i Lægehusets åbningstid - kun efter aftale med mindre der er tale om akutte skader og andre akutte tilstande.

 

Blodprøver  

Kun efter forudgående aftale. Se fanbladet "Praktisk Information".

 

Sårskift, suturfjernelse, udlevering af antabus o.a.

Sårskiftninger, suturfjernelse (fjernelse af tråde efter operationer), udlevering af antabus og immunterapi ("desensibilisering, allergivaccination"), kan finde sted efter aftale.

 

Vorter - Frysning af vorter er ophørt i Lægehuset

Undersøgelser har vist egenbehandling med Verucid (købes i håndkøb på apoteket) på langt sigt er lige så effektivt som frysning. 
Hudområdet med vorten blødgøres i varmt vand og tørres, Verucid smørres på vorten og skal tørre i 2 minutter. 
​1-2 gang om ugen fjernes Verucidrester og dødt væv efter blødgøring i varmt vand ved at skrabe, slibe eller beskære vorten.

Der kan også bruges salicyllak, hvor behandlingen, så vidt muligt, gentages hver aften eller evt. vortemidlet til hjemmefrysning (Wartner) - købes i håndkøb på apoteket.

Ved flere vorter, kan der blive tale om henvisning til hudlæge, hvor der er mulighed for at anvende Canthacur (der er forbeholdt hudlæger) samt for beskæring og frysning.

 

Akut EKG

Akut EKG (elektrokardiogram), der evt. er aftalt forud med lægen for at påvise mulige rytmeforstyrrelser, kan foretages uden tidsbestilling (der er som regel medgivet rekvisition) i hele åbningstiden.

 

Børnevaccinationer

Børnevaccinationer, hvor der ikke samme dag skal foretages lægeundersøgelse af barnet, kan ligeledes finde sted med tidsbestilling.

 

Skadestuefunktion til mindre og akutte skader

Sygeplejerskerne varetager tillige en vis "skadestuefunktion", idet henvendelse kan ske med mindre akutte skader, der ikke skønnes at kræve hospitalsbehandling eller røntgenundersøgelse.

Disse skader modtages akut hele dagen, men der kan påregnes en vis ventetid på lægebehandling afhængig af skadens alvor og karakter.

 

Mulighed for øreskylninger og halspodninger

Der kan ligeledes med forudgående aftale foretages øreskylninger og "halspodninger" (test for eventuel behandlingskrævende halsbetændelse).

 

Andet

Herudover foretages lungefunktionsundersøgelser, måling af INR (blodfortyning), udlandsvaccinationer, katheterskiftninger, desensibiliseringer (allergivaccination), B12 og psykofarmakainjektioner, urinundersøgelser, graviditetstests m.v. - alt efter aftale.