Praktisk Information

 

Tidsbestilling

Anvend gerne videst muligt vores hjemmeside www.raadhuslaeger.dk
Det er generelt ikke muligt at komme i konsultation uden forudgående aftale. Lægehuset har korte ”akuttider” administreret af personale og ved tvivlsspørgsmål af lægen.  Aftenkonsultationen om torsdagen vil ligeledes kun være efter aftale.

Akuttiderne vil være forbeholdt uopsættelige problemstillinger.
Akutte skader og pludseligt opstået alvorlig sygdom kan naturligvis modtages, men det vil ofte være hensigtsmæssigt at ringe til Lægehuset forinden, idet det i nogle situationer kan være bedre at komme på skadestuen direkte.

 

Telefontid til lægerne på tlf.: 57 83 30 30

 • Lægerne Gosia Nielsen og Line Gisselmann træffes telefonisk mellem kl 9-10.
 • Lægerne Rune Ahrensberg, Anne Sofie Hartmann og Henrik Kjærulff træffes telefonisk mellem kl. 8-9

På trods af et større telefonsystem, er der desværre risiko for ventetid på telefonerne.

Vi beder Dem have tålmodighed - vi kan kun tale med én af gangen.

Lægernes telefontid er forbeholdt aftale om sygebesøg, særlige receptfornyelser hos lægerne og andre
kortere samtaler med lægerne, herunder svar på prøver.

Ved akutte problemstillinger, anbefaler vi at du kontakter lægehuset per telefon.

 

Tidsbestilling og receptfornyelser

Dagligt mellem kl. 08 -12 på telefon 57 83 30 30.

Sekretærerne vil her kunne give tider samt forny fast medicin.

Fornyelserne kræver lægens efterfølgende godkendelse.
Medicinen vil derfor, medmindre andet aftales, oftest først kunne hentes efter kl. 16.00 på apoteket.

Telefonerne til Lægehuset lukkes kl 12. Telefonsvarer vil henvise til akuttelefon til anvendelse ved behov for uopsættelig kontakt med Lægehuset.

 

Medicin der skal bringes ud

Medicin, der ønskes bragt ud samme dag, skal bestilles inden kl. 11

 

Ventetider

Der kan i perioder på grund af arbejdspres være nogen ventetid på tidsbestilte konsultationer. Sekretærerne
vil i disse situationer kunne henvise til telefonisk kontakt med lægen til vurdering af problemets prioritering og evt. fremrykket tid.

Vi beder om, at man udviser forståelse for, at det i sygdomsbehandling kan være vanskeligt at undgå uforudsete og akutte situationer, der kan medføre ventetid også på aftalt konsultation.

Tidsbestillinger samt medicinbestilling på fast medicin kl. 8.00 -12.00. Alle recepter skal godkendes af lægerne, hvorfor medicinen som udgangspunkt først kan afhentes på apoteket efter kl. 16.00 samme dag.

 

Blodprøverekvisitioner

Blodprøverekvisitioner, henvisninger m.v. kan afhentes fra kl. 8.00.

 

Indlevering af urinprøver

Indlevering af urinprøver - f.eks. ved mistanke om blærebetændelse
sker efter aftale. ALDRIG i Lægehusets postkasse!!

Husk at aftale, hvordan du får besked på resultatet og i det tilfælde, vi skal melde tilbage, at opgive korrekt telefonnummer, hvor du kan træffes. Der bør under alle omstændigheder foreligge oplysning om symptomer.

 

Lægevagten

 • Tlf: 1818.

Ved AKUT behov for kontakt til Lægehuset kl. 12-16 stilles der videre til akuttelefon ved at ringe på Lægehusets tlf.nr.:  57 83 30 30. Det henstilles til, at denne udelukkende anvendes i nødstilfælde.

 

Giftlinien

 • Tlf 82 12 12 12

Danmark har fået en ny åben forgiftningsrådgivning. Alle borgere kan døgnet rundt ringe til Giftlinien og få
direkte råd og hjælp.

 

Blodprøvetagning

Der er almindelig blodprøvetagning i Lægehuset. Blodprøvetagning sker på tidsbestilling forudgået af ordination fra Lægehusets læger eller behandlingsansvarlige læge i sygehusambulatorium.

Tiderne kan IKKE bestilles via hjemmesiden, men aftales med læge, sygeplejerske eller lægesekretær ved telefonisk henvendelse eller fremmøde.

Blodprøver i forbindelse med graviditetsundersøgelser, faderskabssager og andre udvalgte undersøgelser, f.eks.
hæmoglobin ("blodprocent"), INR ("blodfortyndingsprøve") og blodsukker tages i Lægehuset.

 

Det er også muligt at vælge at få blodprøver taget på et af regionens blodprøvelaboratorier.
Adresser og tider:

Ringsted Sygehus
Bøllingsvej 30, Indgang C (Nørregade)
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 7.00-11.00
Onsdag og fredag KL. 7.30-11.00 (minus fredage fra d. 1/11-22 - 31/12-22)

Slagelse Sygehus
Stadionvej, Indgang 51
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 7.00-13.00
Onsdag og fredag kl. 7.30-13.00

 

Andre undersøgelser

I Lægehuset er der mulighed for:

 • lungefunktionsundersøgelse

 • undersøgelse af mellemøretryk ved tympanometri

 • undersøgelse for streptokokinfektion ved halsbetændelse

 • urindyrkninger

 • ankelblodtryk med Doppler ("skjult arteriosclerose")

 • infektionsprøve ved CRP

 • blodsukkermåling

 • måling af "blodprocent" (hæmoglobin)

 • kontrol af blodfortyndende behandling (INR)

 

Om Sygesikringen

Sundhedskortet bedes ALTID medbragt. Det er dit bevis for at være tilmeldt Sygesikringen samt hvilken gruppe, du er tilmeldt i. Man har ikke krav på gratis lægehjælp uden fremvisning af gyldigt sundhedskort !!!!

Gruppe-1 medlemmer betaler ikke for almindelige sygesikringshonorerede ydelser hos lægen. Som gruppe-1 medlem er man fast tilmeldt én lægepraksis, og der kræves henvisning fra denne til gratis behandling hos speciallæger.

Man kan henvende sig uden henvisning hos øjen- og ørelæger. Oftest er en henvisning dog en fordel - også fordi det medfører, at egen læge orienteres.

Gruppe-2 medlemmer får en vis del af lægens ydelse betalt af Sygesikringen og betaler selv resten af lægens honorar. Denne restbetaling kan evt. dækkes ved medlemskab af sygeforsikringen "Danmark".

Gruppe-2 medlemmer er ikke fast tilmeldt en lægepraksis og kan frit vælge læge, foruden at kunne gå til alle speciallæger uden henvisning. Dog mod egenbetaling.

Lægeskift for gruppe-1 medlemmer kan ske når som helst, men medfører en udgift til udskiftning af Sundhedskortet. Der vil efter et skifte være en vis karenstid før nyt skifte kan finde sted (ca. 14 dage), med mindre patient og læge aftaler andet.

Hvilke læger der har åbent for tilgang, kan ses på www.sundhed.dk.

Sundhedskortet anvendes til registrering ved ankomst samt til lægens afregning med Sygesikringen.

Ved beskadigelse af Sundhedskortet eller bortkomst bedes man snarest få kortet erstattet.