LÆGERNE

 

Anne Sofie Hartmann (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin

 

Rune Ahrensberg (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin

Gosia Nielsen (f. 1966)

Speciallæge i almen medicin

Line Gisselmann (f. 1976)

Speciallæge i almen medicin

 

 

Henrik Kjærulff (f. 1956)

Speciallæge i almen medicin

 

UDDANNELSESLÆGERNE

Lægehuset deltager i videreuddannelse af læger.

Alle yngre læger skal gennem et videreuddannelsesforløb, der omfatter 6 måneder på en sygehusafdeling og 6 måneder i almen praksis, hvor titlen er praksisreservelæge.
Planlægger lægen herefter at ville uddanne sig til praktiserende læge, følger et længere forløb af samlet 5 år varighed, hvor uddannelseslægen skal arbejde på forskellige sygehus afdelinger og hos forskellige praktiserende læger.
Herefter kan lægen betegne sig som speciallæge i almen medicin.
 
Gisselmann & Nielsen samt Hartmann & Ahrensberg er tutorer og har som regel en yngre kollega under uddannelse. Man vil derfor ofte blive tilbudt en tid hos den yngre reservelæge, hvis man er patient hos én af disse to praksis. Uddannelseslægen har sat mere tid af per konsultation og har ofte kort ventetid.

 

 

 

SYGEPLEJERSKERNE

 

Lene G. Valentin

Konsultationssygeplejerske

Charlotte Bergmann

Konsultationssygeplejerske

Jane Gøtke

Konsultationssygeplejerske

Pernille Ugleholdt

Konsultationssygeplejerske 

Pia Rechenback

Konsultationssygeplejerske

 

 

 SEKRETÆRERNE

 

Karin Eilertsen

Lægesekretær

Liselotte Petersen

Lægesekretær 

Linda Vesterby Lysen

Praksismanager