KØREKORT

 

Ny kørekortsbekendtgørelse pr. 1/7-2017!

Vedr. spørgsmål om du skal have en lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort pga. alder, bedes du rette henvendelse til Borgerservice i din kommune.

Lægeattest i forbindelse med nyerhvervelse eller fornyelse pga. helbredsmæssige årsager kan kun ske efter tidsaftale, hvorfor der henstilles til at være opmærksom på den almindelige ventetid for aftalt konsultation.

Forsiden af attesten udfyldes af patienten. Udfyldelse bør ske ved fremmøde 15 min. før aftalt tid (spørg sekretær for udlevering af attesten) eller attest og urinprøveglas kan afhentes i Lægehuset i forvejen. (MÅ FØRST UNDERSKRIVES NÅR DU SIDDER HOS LÆGEN).

 

HUSK

  • Billede (hvis det er første gang du skal have kørekort)
  • 500,00 kr.
  • Urinprøve (Kun ved generhvervelse eller fornyelse pga. helbredsmæssige årsager)

 

Klik her for vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler