INFLUENZAVACCINATION

 

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar.

Personer, der lever med kroniske sygdomme som:

  • Kronisk lungesygdom
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Svært overvægtige med BMI >35

Førtidspensionister

Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering

Gravide i 2. og 3. trimester

Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza

Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko